новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


ІНФОРМАЦІЯ про організацію виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

в департаменті соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації у 2013 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2011 р. №1096 «Про організацію виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та з метою попередження проявів корупції в системі соціального захисту населення області затверджено план заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки (наказ від 10 січня 2012 року № 06). Доручено керівникам підпорядкованих органів та установ соціальної сфери неухильне його виконання. В січні 2013 року головним спеціалістом з кадрової роботи та державної служби проаналізовано дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в департаменті та по системі соціального захисту населення в цілому. Крім того, результати аналізу будуть висвітлені на підсумковій колегії департаменту в лютому 2013 року. 

Питання чіткого дотримання вимог антикорупційного законодавства, законодавства в бюджетній сфері і в сфері надання послуг громадянам, які потребують соціальної підтримки, питання про виконавську та трудову дисципліну є на постійному контролі в керівництва департаменту. З цією метою вони порушувались на апаратних нарадах департаменту з керівниками структурних підрозділів ( у звітному періоді проведено 29 нарад) та 4 колегії із керівниками підвідомчих установ (28.01.2013, 07.07.2013, 08.08.2013, 20.12.2013). За дорученням директора департаменту облдержадміністрації направлено начальникам райміськуправлінь праці та соціального захисту населення, директорам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), директорам будинків-інтернатів лист від 23.01.2013 №01-03/240 «Про дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в якому надано роз’яснення окремих статей Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також доведено до відома новели антикорупційного законодавства, зокрема у частині роботи близьких осіб та уникнення виникнення конфлікту інтересів.

На виконання плану-графіка, у звітному періоді пройшли навчання в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій спеціалісти кадрових служб та юрисконсульти райуправлінь праці та соціального захисту населення області, де одним із питань було дотримання вимог антикорупційного законодавства. Крім того головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби за звітний період чотири рази пройшла навчання у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, де в програму навчання було включено питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Загалом 43 державних службовці департаменту пройшли підвищення кваліфікації.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства по захисту і обслуговуванню малозабезпечених громадян, щодо фінансової дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах, працівниками департаменту в 2013 році проведено ряд перевірок управлінь праці та соціального захисту населення області. Загалом протягом 2013 року департаментом здійснено 3 комплексні та 5 цільових перевірок роботи райуправлінь, 3 комплексні та 5 цільових перевірок територіальних центрів, 2 комплексні перевірки будинків – інтернатів та 2 цільові перевірки центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

Поряд з проведеною роботою, в минулому році дев’ять державних службовців були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків. Однак, за сумлінне виконання окремих доручень директора департаменту і не допущення нових порушень трудової дисципліни стягнення достроково були зняті.

 

Протягом травня-липня 2013 року шляхом реорганізації головне управління праці та соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації було перетворено в департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Положення про департамент затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 лютого 2013 року № 55-од. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27 грудня 2012 року №1121-од «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 листопада 2012 року №979-од» та відповідно до наказу департаменту від 08 січня 2013 року № 02-од «Про внесення змін та доповнень до наказу головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації від 10.12.2012 №94-од» головним спеціалістом з кадрової роботи та державної служби відділу організаційно-правової роботи управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Гапонюк О.М. персонально попереджено, під підпис всіх працівників головного управління про зміну істотних умов праці, пов’язаних з реорганізацією головного управління та про можливе їх вивільнення з наданням їм гарантій, пільг та компенсацій згідно з чинним законодавством України. Перепризначення працівників та кадрові зміни були здійснені із дотриманням вимог чинного законодавства України.

Для попередження проявів корупції при заміщенні вакантних посад державних службовців в департаменті прозоро і відкрито подавалась інформація про наявність вакансій в міський центр зайнятості, відображалась на сайті обласної державної адміністрації. Дотримувались вимоги Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних» та постанов Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. №169 (із змінами) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, від 28.02.2001р. №199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» та від 29.07.2009р. №789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників». Протягом 2013 року у департаменті проведено три конкурсних відбори на заміщення вакантних посад державних службовців.

Крім того, посилились вимоги до організації підбору кадрів шляхом поглибленого вивчення відомостей, зазначених кандидатами в наданих документах. З цією метою та відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012. Протягом минулого року департаментом проведено 6 спецперевірок новопризначених державних службовців.

Загалом у 2013 році в департаменті соціального захисту населення прийнято 7 працівників, з яких 4 зараховані як переможці конкурсного відбору та з кадрового резерву, один працівник департаменту, який закінчив магістратуру державної служби (денної форми навчання за направленням головного управління праці та соціального захисту населення) факультету довузівської переддипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету. Всі вони ознайомлені із Кодексом поведінки державного службовця, обмеженнями, встановленими для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі з обмеженнями щодо роботи близьких осіб, з фінансовим контролем та видами відповідальності за корупційні правопорушення. 

Для усунення причин, які сприяють злочинним проявам та корупції в звітному періоді особлива увага приділялась підвищенню рівня правових знань державних службовців департаменту. З цією метою 22.10.2013 працівники департаменту у повному складі пройшли підвищення кваліфікації у Тернопільському національному економічному університеті з питань запобігання та протидії проявам корупції загальним обсягом 6 академічних годин та отримали іменні сертифікати. За підсумками даного навчання працівниками сектору кадрової роботи та юридичної підтримки було розроблено нові попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби беручи до уваги зміни внесені до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» які відбулися у 2013 році. Із попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби із змінами які відбулися у 2013 році державні службовці департаменту були ознайомлені під підпис.

Відповідно до пункту 18 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922, Методичних рекомендацій щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 17 листопада 2004 року №201 та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2013 року № 439-од «Про проведення у 2013 році атестації державних службовців облдержадміністрації», наказу департаменту від 30 вересня 2013 року №84-од «Про проведення у 2013 році атестації державних службовців департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації», в департаменті було проведено атестацію державних службовців департаменту соціального захисту населення. Атестація проводилась щодо 35 державних службовців департаменту, 34 з який визнані такими, що відповідають займаним посадам та один державний службовець відповідає займаній посаді за певних умов. Згідно протоколів засідань атестаційної комісії департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (від 11.11.2013 №1, від 12.11.2013 №2, від 13.11.2013 №3) на розгляд директора департаменту було подано певні рекомендації щодо покращення роботи державних службовців департаменту. Крім того за результатами атестації готується відповідний проект наказу департаменту.

Результатом проведеної роботи по запобіганню та протидії корупції є відсутність інформації станом на 31.12.2013 про випадки порушення антикорупційного законодавства державними службовцями системи соціального захисту населення області. 

Питання протидії корупції знаходиться на постійному контролі в керівництва головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. З метою своєчасного інформування про випадки вчинення державними службовцями корупційних дій налагоджена тісна співпраця головного управління облдержадміністрації з сектором з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

 
Пошук

Вгору