новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


ІНФОРМАЦІЯ про організацію виконання Державної програми щодо
запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки в головному управлінні праці та соціального
захисту населення Тернопільської облдержадміністрації у 2012 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2011 р. №1096 «Про організацію виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та з метою попередження проявів корупції в системі соціального захисту населення області затверджено план заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки (наказ від 10 січня 2012 року № 06). Доручено керівникам підпорядкованих органів та установ соціальної сфери забезпечити неухильне його виконання. В січні 2012 року головним спеціалістом з кадрової роботи та державної служби проаналізовано дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в головному управлінні та по системі соціального захисту в цілому, з подальшим інформуванням обласну державну адміністрацію та Міністерство соціальної політики України. Крім того, результати аналізу були висвітлені на підсумковій колегії головного управління в лютому 2012 року і прийняте рішення з цього питання, затверджено наказом головного управління від 03.03.2011 № 14.

Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства, законодавства в бюджетній сфері і в сфері надання послуг громадянам, які потребують соціальної підтримки, питання про виконавську та трудову дисципліну є на постійному контролі в керівництва головного управління. З цією метою вони порушувались на виробничих нарадах головного управління з керівниками структурних підрозділів ( у звітному періоді проведено 18 нарад) та з керівниками підвідомчих органів та установ системи соціального захисту населення ( 24.02.2012, 05.07.2012). Зокрема, 09 квітня 2012 року за результатами перевірки були розглянуті та обговорені довідка про стан організаційно-кадрової роботи та дотримання вимог законодавства про державну службу і антикорупційного законодавства в головному управлінні та пропозиції, надані Управлінням державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства по захисту і обслуговуванню малозабезпечених громадян, щодо фінансової дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах, працівниками головного управління в 2012 році проведено ряд перевірок управлінь праці та соціального захисту населення Борщівської, Гусятинської, Підгаєцької, Теребовлянської, Тернопільської, райдержадміністрацій; територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гусятинського, Бучацького та Тернопільського районів, установ Тернопільської обласної ради «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат», «Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат».

Поряд з проведеною роботою, в минулому році два державні службовці були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилась в 3 рази. Однак, за сумлінне виконання окремих доручень керівника головного управління і не допущення нових порушень трудової дисципліни стягнення достроково були зняті.

Для попередження проявів корупції при заміщенні вакантних посад державних службовців в головному управлінні прозоро і відкрито подавалась інформація про наявність вакансій в міський центр зайнятості, відображалась на сайті обласної державної адміністрації. Дотримувались вимоги законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних» та постанов Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. №169 (із змінами) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, від 28.02.2001р. №199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» та від 29.07.2009р. №789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників». Крім того, посилились вимоги до організації підбору кадрів шляхом поглибленого вивчення відомостей, зазначених кандидатами в наданих документах. З цією метою та відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012, головним управлінням облдержадміністрації проводилась спеціальна перевірка відомостей до 5 новопризначених державних службовців. Всі вони ознайомлені із Кодексом поведінки державного службовця, обмеженнями, встановленими для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі з обмеженнями щодо роботи близьких осіб, з фінансовим контролем та видами відповідальності за корупційні правопорушення.

Для усунення причин, які сприяють злочинним проявам та корупції в звітному періоді особлива увага приділялась підвищенню рівня правових знань державних службовців головного управління. З цією метою, 01.03.2012 та 20.03.2012 проведено апаратні навчання державних службовців за участю відповідального працівника Тернопільської ОДПІ для проведення навчання щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та представника управління державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області – щодо порядку заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік відповідно до Закону України «Про запобігання і протидії корупції». Результатом проведення цієї роботи є сто відсоткове подання державними службовцями головного управління облдержадміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

На виконання плану-графіка, у звітному періоді пройшли навчання за різними видами програм 29 державних службовців головного управління, що склало 63% від штатної чисельності працівників, в тому числі 18 осіб - в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. В свою чергу, головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби пройшов навчання в Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України. Слід зазначити, що до плану всіх навчальних семінарів були включенні питання щодо роз’яснення вимог законів України «Про засади запобігання і протидії корупції, «Про державну службу».

На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки в травні 2012 року головним спеціалістом з кадрової роботи та державної служби була проведена робота по створенню на сайті головного управління розділу у рубриці діяльності органу «Запобігання проявам корупції», який містить інформацію про антикорупційні нормативно-правові акти, про затвердженні заходи щодо запобігання проявам корупції в системі соціального захисту населення області та їх виконання. З метою посилення контролю над причетністю працівників системи соціального захисту населення до вчинення корупційних правопорушень запроваджено зворотний зв’язок з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень. В 2012 році по зворотному зв’язку в головне управління праці та соціального захисту населення не надходила інформація щодо причетності працівників до корупційних правопорушень.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року № 1096 «Про організацію виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки” в головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації затверджено комісію та Положення про комісію з оцінки вартості дарунків, одержаних уповноваженою особою як подарунок головному управлінню праці та соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, а також вирішення питання щодо використання, місця та строку зберігання таких дарунків (наказ від 25 липня 2012 року № 56-од «Про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як дарунка головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації»).

Для ефективного функціонування головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та зниження рівня корупційних ризиків шляхом усунення поєднання в одному органі функцій з надання адміністративних послуг і контрольно-наглядових функцій, відповідно до Закону України «Про державну службу» і на виконання підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 проведено обстеження діяльності вище вказаного органу. Для цього наказом головного управління від 17 08 2012 року № 60-од була створена комісія з проведення функціонального обстеження діяльності головного управління і затверджено календарний план заходів щодо проведення функціонального обстеження.

За результатами функціонального аналізу діяльності головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації встановлена відсутність поєднання в одному органі функції з надання адміністративних послуг і контрольно-наглядових функцій, що знижує рівень корупційних ризиків у системі соціального захисту населення області.

З метою забезпечення відкритості і прозорості діяльності головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації у 2012 році надруковано 12 статей у пресі, проведено 21 виступ по радіо та телебаченню, прочитано 36 лекцій, 752 громадян побувало на особистому прийомі, Забезпечена робота телефону довіри «гарячої» телефонної лінії зв’язку з громадянами області. З початку року в головне управління облдержадміністрації надійшло 73 дзвінки.

Результатом проведеної роботи по запобіганню та протидії корупції є відсутність інформації станом на 31.12.2012 року про випадки порушення антикорупційного законодавства державними службовцями системи соціального захисту населення області.

Питання протидії корупції знаходиться на постійному контролі в керівництва головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. З метою своєчасного інформування про випадки вчинення державними службовцями корупційних дій налагоджена тісна співпраця головного управління облдержадміністрації з сектором з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації.

 Пошук

Вгору