новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Довідка про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства в системі соціального захисту

населення області у першому півріччі 2014 року

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи для покращення ефективного функціонування соціальної сфери є попередження проявів корупції як серед державних службовців системи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій так і серед посадових осіб юридичних осіб публічного права (стаття 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»).

Працівниками сектору кадрової роботи та юридичної підтримки департаменту упродовж 1 півріччя 2014 року у сфері запобігання і протидії корупції у системі соціального захисту області було розроблено та доведено до відома начальникам райміськуправлінь праці та соціального захисту населення, директорам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), директорам будинків-інтернатів, центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів наступні нормативно-правові акти:

1) план заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затверджений наказом департаменту від 24 січня 2014 року № 06-од «Про організацію виконання заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 року»;

2) наказ департаменту від 25 лютого 2014 року №14-од «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в установах та закладах соціального захисту населення області у 2013 році»;

3) наказ департаменту від 12 березня 2014 року № 20-од «Про посилення боротьби з корупцією та хабарництвом у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації»;

4) роз’яснення (лист від 11.03.2014 №02/871) щодо обмежень встановлених для посадових осіб юридичних осіб публічного права, в якому звернено увагу на кваліфікуючі ознаки «посадової особи юридичних осіб публічного права» та окреслено коло статей, які встановлюють обмеження щодо прийняття на дану посаду та у процесі виконання покладених обов’язків.
Наказом департаменту від 12 березня 2014 року № 20-од «Про посилення боротьби з корупцією та хабарництвом у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації» було додатково підкреслено та доведено до виконання наступні вимоги::

1.1 В межах загальної чисельності працівників визначити осіб, уповноважених на вирішення питань щодо запобігання корупції та хабарництву та внести відповідні зміни до їх посадових інструкцій; 

1.2 У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про хабарництво або вчинення корупційних правопорушень, а також ознак правопорушень за результатами перевірок про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру невідкладно інформувати про такі факти голову обласної державної адміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

1.3 Забезпечити проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом хабарництва або порушення антикорупційного законодавства з метою виявлення причин та умов, що сприяли проявам корупції.

2. У випадках виникнення порушень антикорупційного законодавства невідкладно інформувати департамент. 

Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення (соціального захисту населення) райдержадміністрацій, управління соціальної політики Тернопільської міської ради, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Чортківської міської ради, директорам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), директорам будинків інтернатів та реабілітаційних центрів було наголошено на неухильному дотримані вимог даного наказу та антикорупційного законодавства загалом.

За перше півріччя 2014 року працівниками департаменту було проведено 4 комплексних перевірки підвідомчих установ на предмет дотримання антикорупційного законодавства, зокрема один раз за зверненням громадян.

Перевірки проводились у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району, в Скала-Подільському психоневрологічному будинкові-інтернаті, Петриківському обласному комунальному дитячому будинкові-інтернаті та в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району. За результатами перевірки директорам вищевказаних установ було надано певні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Загалом від початку 2014 року на адресу департаменту надійшло 4 повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, три із яких містило порушення норм антикорупційного законодавства в частині роботи близьких осіб та конфлікту інтересів. Зокрема, у ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району, за результатами комплексної перевірки (наказ департаменту від 14 січня 2014 року № 01-к.в. «Про проведення комплексної перевірки»), було виявлено факт роботи близьких осіб. У довідці про результати перевірки директору територіального центру було повідомлено про виявлений факт та попереджено про усунення данного порушення. Листом від 31 березня 2014р. №87 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району надав інформацію, що Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області (повідомлення за №69/14-1/327) складено адміністративний протокол про порушення вимог п.1,2 ч.1 ст.14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст..172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно заступника директора даного територіального центру. На даний час заступника директора терцентру відсторонено від виконання обов’язків, справа знаходиться на розгляді в суді.

Також в результаті проведення комплексної перевірки діяльності Скала-Подільського психоневрологічного будинку-інтернату (наказ департаменту від 05 травня 2014 року №21 к.-в. «Про проведення комплексної перевірки») було встановлено факт порушення вимог статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині обмежень щодо роботи близьких осіб. Відповідно до довідки, наданої Скала-Подільським психоневрологічним будинком-інтернатом від 04 червня 2014 року порушення були усунені.

За перше півріччя поточного року на адресу департаменту надійшло одне колективне звернення щодо роботи близьких осіб та імовірного конфлікту інтересів. Дане звернення було адресовано від працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району. За фактами викладеними у зверненні, відповідно до наказу департаменту від 05 червня 2014 року № 28 к.-в. «Про проведення перевірки фактів, викладених у колективному зверненні працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району» у вищезазначеному терценті було проведено комплексну перевірку працівниками департаменту та Територіальної державної інспекції з питань праці у Тернопільській області. З метою усунення виявлених під час перевірки недоліків, голові Бережанської районної державної адміністрації, в межах компетенції було рекомендовано розглянути питання про можливість перебування на посаді директора територіального центру, а також враховуючи роботу близьких осіб, які працюють в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району, вжити вичерпних заходів з попередження та недопущення виникнення конфлікту інтересів між вказаними в довідці посадовими особами. Відповідно до розпорядження голови Бережанської районної державної адміністрації В.М. Калинюка від 02.07.2014 № 51-к директора територіального центру було звільнено із займаної посади. 

Загалом в системі соціального захисту населення, за інформацією що надходила до департаменту, у другому кварталі 2014 року було звільнено дві особи за порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», також одну особу тимчасово відсторонено від виконання обов’язків на час розгляду справи. Для усунення можливого виникнення конфлікту інтересів на підґрунті роботи близьких осіб звільнено дві особи. 

 Пошук

Вгору