новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Нормативно-правові акти та довідкові матеріали

Міжнародні документи

Конвенція ООН проти корупції, ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.
Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам «Про кодекси поведінки для державних службовців», травень 2000р. № R (2000)10) (текс англійською).

Кодекси і Закони

Кримінальний кодекс України.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
від 07.04. 2011 №3206- VІ.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2, розділу VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 13.03.2012 № 6-рп/2012.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011
№3207- VІ.
Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
від 07.06.2001 №2493-ІІІ.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 № 249- ІV.

Укази Президента України

Указ Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” від 25.01.2012 №33/2012.
Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 №1001/2011.
Указ Президента України «»Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 05.10.2011
№ 964/2011.
Указ Президента України «Питання Національного антикорупційного комітету» від 01.09.2011 №890/2011.
Указ Президента України «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 21.04.2008 «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики»» від 05.05.2008 №414.
Указ Президента України «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики» від 01.02.2008 №80.
Указ Президента України «Про концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні» від 20.02.2006 №140/2006.
Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо деталізації економіки та протидії корупції» від 18.11.2005 №1615.
Указ Президента України «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції» від 09.02.2004 №175.
Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» 06.02.2003 №84
Указ Президента України «Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави» від 04.02.2003 «73/2003.
Указ Президента України «Про удосконалення кординації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» від 12.02.2000 №229/2000.

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»
від 11.012012 року « № 16.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»
від 28.11.2011 № 1240.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 №1195.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» від 20.10.2011 №1094.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільненні у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» від 12.10.2011 №1072.
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади» від 08.12.2009 №1422.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26.11.2008 № 1040.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29.11.2006 №1673.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання застосування статей 4,15 і 27 Закону України «Про державну службу» від 17.06.1994 №423.

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 06.07.2011 №642-р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби з прихованням доходів від оподаткування та корупцією» від 02.06.2003 №323-р.


Накази Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 02.03.2012 №147.
Роз’яснення Міністерства юстиції України "Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25.01.2012.
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» від 11.01.2012 №39/5, зареєстрованого в Мін’юсті 11.01.2012 за №28/20341.
Роз’яснення Міністерства юстиції України «Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 28.07.2011.
Наказ, Рекомендації Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм» від 23.06.2010 №1385/5.
Лист Міністерства фінансів України від 01.03.2011 № 31-21030-07-18/5702.


Накази Головдержслужби України

Спільний Наказ Головдержслужби, МВС, Міністерства інфраструктури «Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу” від 14.06.2011 №319/149/145/145.
Наказ Головдержслужби України «Про затвердження Порядку проведення Головдержслужбою перевірок» від 29.04.2011 №116.
Наказ Головдержслужби України «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців» від 04.08.2010 № 214.
Наказ Головдержслужби України «Про затвердження методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії корупції» від 26.12.2007 № 337.


Пошук

Вгору