новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


І Н Ф О Р М А Ц І Я 17.07.2018
І Н Ф О Р М А Ц І Я
про роботу управління праці та соціального захисту населення
Бучацької райдержадміністрації
за  І півріччя 2018 року

В управлінні праці та соціального захисту населення Бучацької районної державної адміністрації станом на 01.07.2018 року штатна чисельність працівників становить 45 чол., в тому числі 44 державних службовця.
На утримання апарату управління за І півріччя 2018 року надійшло і використано 2488,6 тис.грн., за І півріччя 2017 року  - 1671,3 тис.грн.
Відділ з  питань праці та соціально - трудових відносин:
Рівень заробітної плати і погашення заборгованості з її виплати.
Очікуваний розмір середньої заробітної плати за січень-червень 2018 року зріс (до відповідного періоду минулого року) на 25,3 % і складає 6470,00 грн.
У червні  2018 року у районі відсутні підприємства,  які  виплачували своїм працівникам при повній  місячній  зайнятості заробітну плату нижче мінімальної.
Згідно оперативних даних   заборгованість із заробітної плати по підприємствах району на 1.07.2018 року  відсутня.                                                              
Трудові ресурси та зайнятість
За даними моніторингу у січні-червні 2018 р. створено 379 нових робочих місць. За 6 місяців 2018 року працевлаштовано за направленням центру зайнятості 851 особа, в тому числі 252 безробітних. Залучено до громадських робіт 42 особи з числа безробітних, тимчасових робіт - 190  осіб. З початку 2018 року проходили професійне навчання 20 безробітних громадян. Протягом 6 місяців 2018 року 210 роботодавців проінформували про наявність вакансій. Кількість вільних робочих місць та вакантних посад склала 946 одиниць. Укомплектовано центром зайнятості 851 вакансія.
     Спеціалістом з питань правильності призначення та виплати пенсій за І  півріччя 2018 року   перевірено  232 новопризначені пенсійні справи, що становить 100 % від призначених та  664 пенсійних справ, по яких проводився перерахунок пенсій, що становить 100 %. Станом на 01.07.2018 року  перевірено 347 рахунків пенсіонерів які померли і по яких виплачена допомога на поховання у сумі 1321532,5грн. Станом на 01.07.2018р. у Бучацькому об’єднаному пенсійному фонді числилось 14887 пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 1811,96 грн.
Відділ грошових виплат та компенсацій:
Станом на 01.07.2018 року відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми у Бучацькому районі отримувало допомогу   2505 одержувачів, яким здійснено нарахувань на суму 22704,0 тис. грн.  (станом на 01.07.2017 допомогу отримувало 3038  сімей, нараховано – 26121,8 тис. грн.).
 Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України  “ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”  отримувало 1204 сім’ї, здійснено нарахувань на 33346,8 тис. грн. (станом на 01.07.2017 допомогу отримувало 1382 сімей на 33434,5 тис. грн.).
Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»  одержувало 900 осіб, здійснено нарахувань на суму 9596,2 тис. грн. (станом на 01.07.2017 допомогу отримувало 879 одержувачів на 8281,6 тис. грн.).
Допомогу на догляд за психічнохворими інвалідами - 190 чол. на суму 2150,9 тис.грн. (за І півріччя 2017 року –194 чол. – 2033,1 тис. грн..)
Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам призначено 218 чол. на суму 1923,5 тис.грн. (за 1 півріччя 2017р 174 чол. – 1400,0 тис.грн.).
Допомогу на догляд за перестарілими або інвалідами І групи –1711 чол. на суму 303,8 тис.грн. (за 1 півріччя 2017р. 1620  чол. – 256,7  тис.грн.).
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги призначено 11 чол. на суму 15,8 тис.грн. ( за І півріччя 2017 року –23 чол. на суму 17,1 тис.грн.).
Державна допомога прийомній сім'ї – 4 сім'ям – 177,2 тис.грн. (за 1 півріччя 2017р. 5 сім'ям – 216,4 тис.грн.).  
Субсидії на житлово-комунальні послуги здійснено нарахувань на 74710,2 тис. грн. (станом на 01.07.2017 субсидії нараховано на 100205,1 тис. грн.)
Протягом І півріччя 2018 року на тверде паливо та скраплений газ призначено субсидій 357 сімей, на 1113,0 тис. грн. За 2017 р - 275 одержувачів  на суму 813,9 тис грн.. 

Відділом обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці за звітний період:
                                                                                                     2018р.       2017р.
    Надано статус учасника війни  –                                                - чол.         (- чол.)
     Видано листів талонів на проїзд ветеранам війни –       5 шт.        (2 шт.)
     Видано посвідчень: „ Учасник війни ” -                           - шт.        (3 шт.)
                                         „ Ветеран праці ” -                         4 шт.      ( 5шт.)
     Надано статус дитина війни –                                           2 чол.       (3 чол.)
     Видано направлень в протезне підприємство –              161 шт.      (210 шт.)
     Видано інвалідам засобів реабілітації –                           - шт.          (1 шт.)         
     Видано санаторно-курортних путівок з ДСЗН  –              2 шт.          ( 3 шт.)   
     Виплачено допомоги до Дня Перемоги -                1565,3т.грн.   1469.3т.грн.                                     
     Прийнято заяв на одноразову допомогу інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам  – 35 заяв. (2018 р. – 40 заяв)
    Виплачено допомогу 10 інвалідам на суму 11,35 тис.грн. (2018 р. – 9 інвалідам –  6,17тис.грн.).  Виплачено компенсації на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування інвалідам – 7,34 тис.грн. (2018р. – 7,51  тис.грн.)
      4 інваліди було направлено до лікувально-профілактичних закладів для медичного обстеження лікувально-консультативною комісією для забезпечення автомобілем безкоштовно або на пільгових умовах. (2018 р. – 2 направлення)
      Виплачено допомоги воїнам ОУН –УПА  - 90,84  тис.грн. (2018 р. –   72,6 тис. грн)
     Виплачено компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 115,41 тис.грн. (2018 р. – 127,62 тис .грн).
За І півріччя 2017 року виплачено одноразових допомог з райдержадміністрації  273  чоловікам на суму 167,23 тис.грн., а в 2018 року - 322 чоловікам на суму 137,1 тис.грн.
Відділ персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги:
     Станом на 01.07.2017 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги у Бучацькому районі внесено 18249 персональних облікованих карток пільговиків, за той же період 2018 року відповідно – 18194  персональних облікованих карток пільговиків.
           В І півріччі 2017 році нараховано готівки на тверде паливо 37 пільговикам на суму 45.0 тис.грн. У І півріччі 2018 року готівка на тверде паливо не нараховувалася.   
  Загальна сума нарахованих пільг у І півріччі 2017 року  - 2892,0 тис.грн, профінансовано – 1287,7 тис. грн. Відповідно у І півріччі 2018 року нараховано – 2970,3 тис.грн, профінансовано 2931,7 тис.грн.

Державними соціальними інспекторами:

За перше півріччя  2018 року перевірено  справ – 2481 ( за перше півріччя  2017 року – 2436). Виявлено  порушень  по  державній соціальній допомозі  та субсидії на загальну суму  - 199,466 тис.грн. (той же період 2017 року – 13,900 тис.грн.), з  них: повернено на  суму 81,232 тис.грн. (відповідно за 2017 рік – 10,502 тис. грн.)
Проведено  обстежень  матеріально-побутових  умов проживання – 904 сім’ї   (за перше півріччя 2017 року - 1090 сімей).
Робота по зверненнях громадян :
За І півріччя 2018 року до управління надійшло:
- 33 звернення (з них 30 звернення через урядову гарячу лінію), що на 9 звернень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року ( з них 24 звернення через урядову гарячу лінію), тобто на 38 %
 - за звітний період було 2 повторних звернення;
- 30 звернень з вищестоящих організацій, що на 6 звернень більше у порівняні з І півріччям 2017 року, тобто на 25 %;
- 122 громадян прийнято на особистому прийомі керівників структурних підрозділів управління, що на 24 більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, тобто на 24 %.
Найбільш актуальними питаннями, які порушуються в зверненнях є:
призначення соціальних допомог та субсидій, надання пільг;
надання матеріальної грошової допомоги, гуманітарної допомоги, одноразової допомоги;
надання соціальних послуг;
з питань праці.
Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” усі звернення, які надійшли до управління протягом звітного періоду  розглянуті своєчасно у визначені терміни. Авторам  звернень, за наслідками їх розгляду, надано письмові відповіді.
Для зменшення кількості звернень громадян проводиться роз’яснювальна робота через веб-сайт райдержадміністрації, на даному сайті розміщено 26 інформаційних статей. Також за звітний період керівниками і спеціалістами управління  надруковано 1 статтю у районній газеті „Нова доба”.
Пошук

Вгору