новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області

ІНФОРМУЄ

Нововведення в порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

5 січня 2017 року набула чинності нова редакція Закону України «Про безоплатну правову допомогу», якою внесені зміни до статті 14 в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

 

Насамперед, зміни торкнулися таких незахищених груп населення, як внутрішньо переміщенні особи та учасники бойових дій. Якщо раніше законом було передбачено надання безоплатної правової допомоги учасникам АТО лише у сфері їх соціального забезпечення, то на даний час відповідно до пункту 9 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, мають право на всі види правових послуг. Також нововведенням є положення про осіб, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Такі особи відтепер мають право на складення документів процесуального характеру та здійснення представництва в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

Якщо за отриманням безоплатної правової допомоги звернулися громадяни України, які подали заяву про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, то до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ці особи мають право на такі правові послуги, як складення документів процесуального характеру та здійснення представництва. Якщо ж за безоплатною вторинною правовою допомогою звернулася особа зі статусом внутрішньо переміщеної особи, то відповідно до пункту 21 ст 14 вищезгаданого закону вона може отримати всі види правових послуг.

Також змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості:

- по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів;

- по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.

Ці зміни спрощують доступ до безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки враховують об’єктивну потребу у забезпеченні такого доступу особам, які мають дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму, або навіть більше, проте є недостатнім для самостійної оплати правових послуг.

Отже, згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на всі види правових послуг;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - на всі види правових послуг;

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послугу;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3) особи, на яких поширюється дія Закону України«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», - на всі види правових послуг, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг;

4-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - на правові послуги, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

5) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, протягом розгляду справи в суді;

6) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - на правові послуги, протягом розгляду справи в суді;

7) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.

 

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу жителі міста та усієї Тернопільщини можуть через місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які знаходяться за адресами:

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7; контактний телефон: (0352) 52-15-20; електронна адреса: ternopil1.ternopil@legalaid.gov.ua

м. Кременець, вул. Шевченка, 59А; контактний телефон: (03546) 2-52-33; електронна адреса: kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua

м. Чортків, вул. Шевченка, 54; контактний телефон: (03552) 2-09-50; електронна адреса: chortkiv.ternopil@legalaid.gov.ua

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.

 


Пошук

Вгору