новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Про виробничий календар на 2015 рік 12.11.2014

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації розроблено виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2015 рік. 

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватись таким:

1) як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень;

2) підприємства й організації при укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій статті 50 Кодексу законів про працю України. У разі встановлення меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом;

3) відповідно до частини першої статті 51 Кодексу законів про працю України скорочена тривалість ро­бочого часу встановлюється:

- для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють упродовж навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої абзацом першим цього пункту для осіб відповідного віку;

- для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших);

4) скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

5) згідно з пунктом 6 статті 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги;

6) під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів про працю України, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин;

7) відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України у 2015 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

01 січня – Новий рік;

07 січня – Різдво Христове;

08 березня –Міжнародний жіночий день;

12 квітня – Пасха (Великдень);

01 і 02 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

09 травня – День Перемоги;

31 травня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

8) згідно з частиною третьою статті 67 Кодексу законів про працю України у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73 цього Кодексу) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2015 році вихідний день у неділю 08 березня має бути перенесений на понеділок 09 березня, вихідний день у неділю 12 квітня – на понеділок 13 квітня, вихідний день у суботу 02 травня – на понеділок 04 травня, вихідний день у суботу 09 травня – на понеділок 11 травня, вихідний день у неділю 31 травня – на понеділок 01 червня, вихідний день у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня;

9) як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа;

10) прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу в місяцях, у яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв'язку перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 Кодексу законів про працю України;

11) законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною, залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах й організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50-53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України;

12) наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2015 рік, розрахованої за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2015 рік становитиме:

при 40-годинному робочому тижні

при 39-годинному робочому тижні

при 38,5-годинному робочому тижні

при 36-годинному робочому тижні

при 33-годинному робочому тижні

при 30-годинному робочому тижні

при 25-годинному робочому тижні

при 24-годинному робочому тижні

при 20-годинному робочому тижні

при 18-годинному робочому тижні

- 2004 години;

- 1957,8 години;

- 1932,7 години;

- 1807,2 години;

- 1656,6 години;

- 1506 годин;

- 1255 годин;

- 1204,8 години;

- 1004 години;

- 903,6 години.

  

Про виробничий календар на 2015 рік

 

 

  


Пошук

Вгору