новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Методичні рекомендації до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 29.09.2014

Методичні рекомендації

до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409

„Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”

 

Стосовно соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами для надання пільг і субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (далі – Постанова) затверджено соціальні норми житла(для оплати користування житлом, централізованого та індивідуального опалення)та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами(централізоване постачання холодної і гарячої води, централізоване водовідведення, електропостачання, газопостачання, вивезення побутових відходів)для надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Встановлені нормативи споживання послуг наведено у додатку.

Соціальна норма житла для надання пільг залишилася на рівні нині діючих норм площі житла: 21 кв.м площі на одну особу та додатково 10,5 кв.м на сім’ю, а для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), для опалення житла у разі використання газу для опалення - 42кв.м опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21кв.м на сім’ю.

Соціальну норму житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65кв.м площі на одну особу та додатково 35,22 кв.м на домогосподарство, тобто 48,87 кв.м на одну особу.

Звертаємо увагу, що Постановою передбачено застосування регіональних коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами газопостачання та електропостачання для індивідуального опалення (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409).

Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів. Нині норми споживання цих послуг для надання пільг і субсидій встановлюються органами місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що соціальний норматив споживання теплової енергії на опалення житла Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуги з централізованого опалення застосовуються норми споживання, встановлені органами місцевого самоврядування.

Оскільки нарахування плати за централізоване постачання холодної і гарячої води у разі відсутності лічильників буде здійснюватися за нормами, затвердженими органами місцевого самоврядування, а пільги і субсидії надаватимуться на соціальний норматив, Постановою передбачено, що нарахування плати за користування відповідними послугами для інвалідів війни у разі відсутності лічильників буде здійснюватися згідно з соціальними нормативами, встановленими Постановою.

Постановою запроваджено норми користування послугами з електропостачання за відсутності централізованого постачання гарячої води для будинків, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності газових водонагрівальних приладів), та будинків, обладнаних стаціонарними електроплитами.

Звертаємо увагу, що з 01 січня 2018 року встановлені зменшені соціальні нормативи на послуги з електропостачання. Такий підхід обумовлений тим, що Урядом вживаються енергоощадні заходи, зокрема заплановано поступовий перехід на нові технології щодо застосування енергоефективних засобів освітлення (люмінесцентних ламп тощо).

Постановою визнано такими, що втратили чинність:

-постанову Кабінету Міністрів України від 01.12.1995 №959 „Провстановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія”;

-постанову Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 №879 „Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”.

Стосовно змін до порядку надання житлових субсидій

Постановою внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997року №1050) , згідно з якими:

-комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла;

-передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;

-субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок(нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);

-для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5кв.м. на сім’ю);

-сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період;

-субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;

-якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого теплопостачання та населення для обігріву приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи користування електропостачанням для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів.

Стосовно визначення розміру обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.

Відповідно до зазначених змін:

-змінюється розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;

-виключаються положення щодо можливості зменшення обов’язкового платежу громадян внаслідокекономногоспоживання послуг;

-перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:

1)обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6місяців;

2)середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3)дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році - 1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4)отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%(за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів),і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Таблиці залежності обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги від доходу домогосподарства будуть надіслані додатково електронною поштою.

Приклад 1

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа - пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 300гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 6 місяців складає 12000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2000 гривень (12000грн :6=2000грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2000:1176:2*15%=12,76%

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2грн (2000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (300 грн – 255,2 грн=44,8 грн).

Приклад 2

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2500гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1250гривень (2500:2=1250 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1250:1176:2*15%=7,97%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн (2500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400грн – 199,3 грн=200,7 грн).

Приклад 3

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24000гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4000 гривень (24000грн:6=4000грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1000гривень (4000:4=1000 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%):

1000:1176:2*15%=6,38%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2грн (4000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400грн – 255,2 грн=144,8 грн).


Приклади розрахунку субсидії

Для домогосподарства з двох пенсіонерів,які мають середньомісячний сукупний дохід 2500 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

2500

Чисельність осіб у домогосподарстві

2

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

1250

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

400

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(2500 грн * 10%)

250

Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 250 грн)

150

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1250 грн./1176/2*15%)

7.97%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(2500 грн * 7,97%)

199.3

Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 199,3 грн)

200.7

Для домогосподарства з одного пенсіонера,який має середньомісячний сукупний дохід 1500 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

1500

Чисельність осіб у домогосподарстві

1

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

1500

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

300

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1500 грн * 10%)

150

Розмір субсидії (грн.)
(300 грн - 150 грн)

150

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1500 грн./1176/2*15%)

9.57%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1500 грн * 9,57%)

143.5

Розмір субсидії (грн.)
(300 грн - 143,5 грн)

156.5

Для домогосподарства з двох працездатних осіб та двох дітей,які мають середньомісячний сукупний дохід 5100 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

5100

Чисельність осіб у домогосподарстві

4

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

1275

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

800

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять працездатні особи відсоток обов'язкового платежу становить 15% від доходу)

15%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5100 грн * 15%)

765

Розмір субсидії (грн.)
(800 грн - 765 грн)

35

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1275 грн./1176/2*15%)

8.13%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5100 грн * 8,13%)

414.7

Розмір субсидії (грн.)
(800 грн - 414,7 грн)

385.3

Для домогосподарства з пенсіонера, двох працездатних осіб та дітини,які мають середньомісячний сукупний дохід 5500 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

5500

Чисельність осіб у домогосподарстві

4

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

1375

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

600

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять працездатні особи відсоток обов'язкового платежу становить 15% від доходу)

15%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5500 грн * 15%)

825

Розмір субсидії (грн.)
(розмір платежа неперевищує обов'язкову частку)

0

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(1375 грн./1176/2*15%)

8.77%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(5500 грн * 8,77%)

482.3

Розмір субсидії (грн.)
(600 грн - 482,3 грн)

117.7

Для домогосподарства з одинокопроживаючого пенсіонера,який має середньомісячний сукупний дохід 949 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

949

Чисельність осіб у домогосподарстві

1

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

949

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

350

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(949 грн * 10%)

94.9

Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 94,9 грн)

255.1

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(949 грн./1176/2*15%)

6.05%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(949 грн * 6,05%)

57.4

Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 57,4 грн)

292.6

Для домогосподарства з одинокопроживаючого пенсіонера,який має середньомісячний сукупний дохід 4000 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

4000

Чисельність осіб у домогосподарстві

1

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

4000

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

450

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки сім'я складається з непрацездатних осіб відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 10%)

400

Розмір субсидії (грн.)
(450 грн - 400 грн)

50

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(4000 грн./1176/2*15%)

25.51%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 25,51%)

1020.4

Розмір субсидії (грн.)
(розмір платежа неперевищує обов'язкову частку)

0.0

Для домогосподарства з двох працездатних осіб та трьох дітей,які мають середньомісячний сукупний дохід 4000 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

4000

Чисельність осіб у домогосподарстві

5

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

800

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

400

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід не перевищує прожиткового мінімуму відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 10%)

400

Розмір субсидії (грн.)
( 400 грн - 400 грн)

0

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(800 грн./1176/2*15%)

5.10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(4000 грн * 5,10%)

204.1

Розмір субсидії (грн.)
(400 грн - 204,1 грн)

195.9

Для домогосподарства з одинокої матері та дитини до 3 років,які мають середньомісячний сукупний дохід 1100 гривень на місяць

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, (грн.)

1100

Чисельність осіб у домогосподарстві

2

Середньомісячний сукупний дохід на одну особу, (грн.)

550

Розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, (грн.)

350

 

Розрахунок розміру субсидії до 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід не перевищує прожиткового мінімуму відсоток обов'язкового платежу становить 10% від доходу)

10%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1100 грн * 10%)

110

Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 110 грн)

240

 

Розрахунок розміру субсидії після 01.10.2014

Відсоток обов'язкового платежу (%)
(550 грн./1176/2*15%)

3.51%

Розмір обов'язкового платежу (грн.)
(1100 грн * 3,51%)

38.6

Розмір субсидії (грн.)
(350 грн - 38,6 грн)

311.4

 

Нормативи споживання послуг

Послуга

Норма до 01.10.2014

Норма з 01.10.2014

НОРМА ЖИТЛА:

пільги

21м кв.на особу +10,5м кв.на сім’ю

не змінюється

субсидії

13,65м кв.на особу +35,22м кв.на сім'ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на опалення

11м куб.на 1 м кв. площі (в опалювальний період)

7м куб. на 1 м кв. площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)

на газову плиту (приготування їжі)

9,8м куб.на особу

6м куб.на особу

на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)

18,3м куб.на особу

9м куб.на особу

на газову плиту і водонагрівач

23,6м куб.на особу

18м куб.на особу

ВОДОПОСТАЧАННЯ:

постачання холодної води

встановлюютьсяорганами місцевого самоврядування 5,5 м куб. на особу (м.Київ)

2,4м куб. на особу (за наявностіцентраліз. постачання гарячої води),

4,0м куб. на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води)

постачання гарячої води

встановлюються органами місцевого самоврядування 3,5 м куб. на особу (м.Київ)

1,6м куб. на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

на опалення

28кВт.год 1 м кв. площі (в опалювальний період)

65кВт.год на 1 м2площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

100кВт.год на сім’ю з однієї - двох осіб +25кВт.год на іншого члена сім’ї

130кВт. год на сім’ю з однієї особи+ 30кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)

150кВт. год на сім’ю з однієї особи+ 30кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

75кВт.год на сім’ю з однієї -двох осіб +15кВт.год на іншого члена сім’ї

90кВт. год на сім’ю з однієї особи+ 30кВт. год на іншого члена сім’ї(за наявності централізованого постачання гарячої води)

120кВт. год на сім’ю з однієї особи+ 30кВт. год на іншого члена сім’ї(за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)

освітлення житла

30кВт.год на особу

 

Пошук

Вгору