новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Інформація для ОТГ 05.03.2020
Кабінет Міністрів України
Постанова
від 26 лютого 2020 р. № 148
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення, що додається.
         Прем’єр-міністр України                                                                                                                    О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2020 р. № 148
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики за програмою “Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення).
4. Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію послуг з приймання документів для призначення допомог, пільг, субсидій, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (далі — соціальна підтримка), що фінансуються за бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики.
5. Бюджетні кошти надаються виконавчим органам сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі — суб’єкти надання послуг), які надають послуги з приймання документів для призначення соціальної підтримки та здійснюють їх передачу структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) в електронній формі з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики.
6. Суб’єкт надання послуг з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних” формує електронну справу, до якої завантажуються скановані заява, декларація та інші копії документів, що передбачені законодавством. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після реєстрації заяви електронна справа з повним пакетом документів, передбачених законодавством для призначення конкретного виду соціальної підтримки, засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики надсилається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.
7. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів опрацьовує електронну справу та приймає її для подальшої роботи (далі — прийнята електронна справа) або повертає суб’єкту надання послуг на доопрацювання. Електронна справа повертається на доопрацювання у разі, коли вона не відповідає вимогам законодавства щодо призначення соціальної допомоги.
8. Суб’єкт надання послуг подає щомісяця до 5 числа регіональним органам соціального захисту населення заявку щодо потреби в бюджетних коштах (далі — заявка), в якій зазначається кількість прийнятих електронних справ за попередній місяць, за визначеною Мінсоцполітики формою.
Заявка підписується уповноваженою особою суб’єкта надання послуг.
9. Регіональний орган соціального захисту населення проводить звірку відомостей щодо кількості прийнятих електронних справ, зазначених у заявці, з даними інформаційної системи Мінсоцполітики та проводить розрахунок бюджетних коштів за кожним суб’єктом надання послуг.
У разі встановлення невідповідності відомостей щодо кількості прийнятих електронних справ, зазначених у заявці, з даними інформаційної системи Мінсоцполітики розрахунок обсягу бюджетних коштів здійснюється за даними інформаційної системи Мінсоцполітики.
Обсяг бюджетних коштів суб’єкту надання послуг (ГКсп) розраховується за такою формулою:
ГКсп = Кс х 15 гривень, 
де    Кс — кількість прийнятих електронних справ.
10. Регіональний орган соціального захисту населення подає щомісяця до 8 числа Мінсоцполітики узагальнену заявку щодо потреби в бюджетних коштах в розрізі об’єднаних територіальних громад.
11. Мінсоцполітики після надходження узагальнених заявок щодо потреби в бюджетних коштах не пізніше ніж протягом трьох робочих днів перераховує відповідні кошти регіональним органам соціального захисту населення.
12. Регіональні органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують бюджетні кошти на рахунок суб’єкта надання послуг.
13. У разі використання бюджетних коштів у повному обсязі Мінсоцполітики інформує регіональні органи соціального захисту населення, які припиняють прийняття і надання заявок та повідомляють про це суб’єктам надання послуг.
14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики про обсяги касових видатків у розрізі регіонів.

_____________________

Пошук

Вгору