новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Про порядок оформлення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги 27.06.2019
Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Уряд врегулював питання надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
Розмір щомісячної компенсаційної виплати визначався двома постановами Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та від 26 липня 1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян”.
З метою узгодження підходів щодо призначення і виплати зазначеної компенсації постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832 визнана такою, що втратила чинність, згідно із постановою КМУ від 20 березня 2019 року №233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян». Щомісячні компенсаційні виплати по догляду, які були призначені непрацюючій працездатній особі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832, здійснюються до моменту втрати зазначеною особою такого права або до дати призначення їй іншої виплати, встановленої законодавством.
На сьогодні законодавством України передбачено оформлення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги по догляду за особами з інвалідністю, особами, які досягли 80-річного віку, дітьми з інвалідністю та хворими, які за висновком лікарсько – консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. №558 (із змінами).
Компенсація призначається і виплачується з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з  відповідними документами.
Для призначення компенсації подаються такі документи: 
1)фізичною  особою,  яканадає  соціальні послуги: 
- заява про згоду надавати соціальні послуги; 
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; 
- копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки -
письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів.
- заява  про  наданнязгоди  на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб -  платників податків (з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”).
2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною): 
- заява про необхідність надання соціальних послуг; 
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією 
- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються Міністерством охорони здоров’я.
Пошук

Вгору