новини
діяльність
структура
пошта
Корисні посилання


Звіт за 2017 рік управління праці та соціального захисту населення Зборівської РДА 06.02.2018
     Впродовж 2017 року управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проводилась відповідна робота щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни та праці, демобілізованих воїнів АТО, інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, сімей з дітьми, малозабезпечених верств населення, соціально незахищених громадян, збільшення рівня заробітної плати, недопущення виникнення заборгованості по її виплаті, легалізації "тіньової" зайнятості та проводилась роз'яснювальна робота.
    Одним із основних завдань роботи управління було і залишається надання державної соціальної допомоги різного виду та субсидій населенню району. Впродовж 2017 року в рамках єдиної технології прийому громадян  прийнято 8480 заяв від одержувачів за наданням усіх видів соціальної допомоги,  в т.ч. 2923 - житлових субсидій. Кількість користувачів субсидією на житлово-комунальні послуги складає 10223 домогосподарств, що становить 64,9% від усіх домогосподарств району. Сума нарахованої субсидії становить 132685,2 тис. грн., заборгованість 68391,4 тис. грн..Субсидію на придбання твердого палива призначено 366 домогосподарствам на суму 978,67тис. грн., заборгованість становить 25.0 тис. грн.
     Прийнято 6525 заяв від одержувачів субсидій для проведення виплати частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на  оплату  послуг  з газо-, електропостачання для індивідуального опалення. Проведено виплату на суму 4244,0 тис. грн. Державну допомогу  та компенсації станом на 01.01.2018 року отримує 5109 одержувачів. На їх підтримку спрямовано коштів на суму 92375,8 тис. грн.
         Отримувачами допомоги згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» є 1581 сім'я району,  за звітний період, вищезазначеного Закону нараховано та профінансовано допомогу в сумі 29595,6 тис.грн.
         976 сімей  отримують допомогу на підставі Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Сума нарахувань по цьому виду допомоги склала 44918,9 тис. грн.
На виконання Постанови КМУ від 02.08.2000 року № 1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” призначено допомогу 116 громадянам; загальна сума виплачених коштів склала 2949,3 тис. грн.
86 фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, є отримувачами компенсаційних виплат згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги». За звітний період допомога призначена та  виплачена, в сумі 203,4 тис. грн.
642 осіб, в т.ч. 181 дитини-інвалід отримують  допомогу згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». Загальна сума нарахувань  –  11373,1  тис. грн.
На обліку перебуває 5 прийомних сімей, у яких виховується 9 дітей. Нарахування та виплата допомоги  прийомним сім’ям склала 488,7 тис. грн...
          Згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” вказану допомогу отримали 146 осіб на загальну суму 2047,5 тис. грн.
            Відповідно до Указів Президента присвоєно почесне звання «мати-героїня»  3 жінкам. Проведено виплату одноразової грошової винагороди на загальну суму 45780,0 грн.
         Згідно Постанови КМУ № 660 від 25.07.2012 року «Про Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які  постраждалим від  торгівлі людьми» проведено виплату одноразової допомоги 1 особі на суму 5052 грн.
         Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 832 від 22.07.1996 року «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» на обліку в управлінні перебуває 1546 непрацюючих працездатних осіб, проведено нарахування на суму 506,7 тис.грн.
Заборгованість з виплати вище зазначених допомог та компенсацій відсутня.
         Районною комісією з питань призначення субсидій та державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у звітному періоді розглянуто 1544 заяви, погоджено комісією до призначення 1520 заяв, з них: 1026- субсидій  та 394 та державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям та 24 відмови.
Для забезпечення та реалізації права на отримання пільг управлінням здійснюється наповнення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2018 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на обліку перебуває 12873 чол., з них:
усього ветеранів війни – 1895 чол., в тому числі : учасники бойових дій – 343 чол.; учасники війни – 1364 чол.; інваліди війни -65 чол.; члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 123 чол.;
діти війни – 4158 чол.;
громадян, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС – 92 чол;
багатодітні сім'ї – 464 чол.;
реабілітовані – 13 чол.;
інші категорії -  380 чол.
Прийнято розрахунки  від підприємств – надавачів послуг за надані житлово-комунальні послуги на суму 4366,3 тис. грн., в т.ч. 30,3 тис. грн. за пільги реабілітованим. Проведено відшкодування коштів в сумі 3993,0 тис. грн.. Заборгованість станом на 01.01.2018 року становить – 1594,8 тис. грн.. в тому числі  за користування житлово-комунальні послуги – 1533,2 тис.грн., пільговий проїзд окремих категорій громадян 61,6 тис. грн..
Призначено компенсацію для придбання твердого палива 38 домогосподарствам на суму 48,8 тис.грн., виплачено компенсацію в сумі 48,8тис.грн., заборгованость відсутня.
Прийнято розрахунки за надані послуги зв’язку на суму 172,7 тис.грн.,  відшкодовано кошти в сумі 172,7 тис.грн., заборгованості на 01.01.2018 року немає.
          В районі проживає 95 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  з них: І категорії- 17 осіб, ІІ – 42, ІІІ- 31, дітей -3  та вдови - 2.
  Впродовж року громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС виплачено допомог  та компенсацій на суму 208,8 тис.  грн.. з них:
  виплата компенсації на продукти харчування 1-й та 2-й категорії в сумі 181,6 тис.грн.;
  додаткові відпустки постраждалих громадян в сумі 18,0 тис.грн.,
  щорічної допомоги на оздоровлення виплачено 3,7 тис.грн.,
  санаторно –курортне лікування громадянам1категорії 5,2 тис.грн.
         обслуговування банківських позик 0,3 тис. грн..
 Оздоровлено 1 особу постраждалу внаслідок аварії на ЧАЕС, І категорії, в санаторії «Пролісок» Волинської області.
          На обліку перебуває 2014 осіб з інвалідністю для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Дані індивідуальних програм занесені в Центральний банк даних з проблем інвалідності. Згідно Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 за  2017 рік  особам з інвалідністю видано 148 направлень для забезпечення технічними засобами реабілітації та 593 направлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробві на індивідуальне замовлення.
          Видано 6 направлень на проходження інвалідами транспортної МСЕК для визначення потреби в забезпечення інвалідів пільговими  автомобілями. 
          З метою підтримки здоров’я інвалідів, інвалідів війни та ветеранів війни забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування впродовж  року 20 осіб, в т.ч. 5 учасників війни, з них 4 учасники АТО, 7 інвалідів війни, з них 1 інвалід АТО, 1 учасник війни  та 7 інвалідів загального захварювання.
          Виплачено компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки 12 інвалідам війни на суму 4730 грн.
            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 21 квітня 2017 року №256 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам ”, до ст..20 Закону України «Про звернення громадян» виплачено одноразову матеріальну допомогу  32 інвалідам  на суму  20992 грн. та 8 малозабезпеченим особам на суму 5221 грн.
Забезпечено своєчасну виплату щорічної одноразової допомоги до Дня Перемоги для 1921 ветерана війни на загальну суму 1354,7 тис. гривень у розмірах, встановлених  Кабінетом Міністрів України в межах видатків, які затверджені Законом України « Про державний бюджет на 2017 рік».
          Відповідно  до районної  Програми соціального захисту ветеранів війни та праці «Ветеран» на 2015-2019 роки,на виконання якої залучені кошти з районного бюджету,  у  2017 році  використано138,1тис.грн.,  а саме: для виплати одноразової   матеріальної допомоги, виплата ОУН-УПА надбавки до пенсії, сім’ям  загиблих в АТО, пільги ОУН-УПА та реабілітованим.
           Районна Програма «Турбота» профінансована впродовж року на суму 133.3 тис. грн., а сааме: для виплати одноразової допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам та відшкодування пільг на  послуги зв’язку багатодітним сім'ям.
Згідно районної програми «Стимулювання громадян району, направлених Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України у 2017 році» проведено виплату 52 особам, які проходять службу за контрактом на суму 260,0 тис. грн..
          Проведено 638 обстежень матеріально-побутових умов громадян-заявників з метою підтвердження їх права на одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 214 обстежень по житлових субсидіях. Також проведено 37 обстежень щодо факту проживання заявника з інвалідом 1-2 гр. психічного захворювання.
         Перевірено 2404 справи одержувачів різних видів соціальних допомог та житлових субсидій. По даних справах  подавались запити в Головне управління держпродспоживслужби, Регіорнальний сервісний центр в Тернопільській області та в Зборівське відділення Бучацької ОДПІ.
          Довідки про склад сім’ї та земельну ділянку одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій  перевірялися в 8-ох сільських радах по 973 справах.
          У результаті перевірок виявлено 29 порушень на загальну суму 100229,98 грн., з них по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям 16 порушень на суму 80033,9 грн., 3 порушення по виплаченій компенсації особам, які надають соціальні послуги на суму 1120.58 грн., 4 порушення по допомозі за інвалідом 1-2 гр. психічного захворювання на суму 7706 грн. та 6 порушень по житловій субсидії на суму 11369,50 грн.. Станом на 01.01.2018 року надміру виплачені кошти повернуто до бюджету в сумі 66768,01 грн.  залишок неповернутих коштів становить 33461,97 грн.;                                     
          Станом на 1.01.2018 року  взято на облік 28 осіб (14 сімей). З них 3 пенсіонери, 1 інвалід, 13 дітей та 11 осіб працездатного віку, які переїхали на тимчасове проживання в район з районів проведення антитерористичної операції
          Проводиться виплата державних допомог чотирьом сім'ям, в яких на утримані знаходяться діти та  5 сімя'м призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Загальна сума за рік 117,7 тис. грн.
          Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» проведено 15 засідань комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Рішенням комісії призначено допомог та субсидій 9 сім’ям та 1особі  відновлено виплату пенсії, 10 сім'ям призначено адресну допомогу.
 У ході здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства України під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій перевірено 1897 пенсійних справ, з них – 519 новопризначених, 608 справ на поховання та 770 пенсійні справи, за якими здійснено перерахунок пенсії.
         Проведено відповідну роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Внесено до ЦБІ інформацію про 79 інвалідів, в т.ч в 2017 році 17 інвалідів. Взято участь у  судових засіданнях.
         Управлінням впродовж року проводилася претензійно-позовна робота. Надійшло 6 позовних заяв, в т.ч. 1 адміністративний позов щодо визнання дій неправомірними з питань державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та 5 позовних заяв щодо виплати учасникам бойових дій (АТО) одноразової допомоги до Дня Перемоги у збільшеному розмірі. Згідно постанов судів рішення було прийнято в користь управління.
        В управлінні на обліку перебуває 6 інвалідів війни ІІІ групи та 187 учасників бойових дій, які отримали статус після участі в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей.
               За період проведення антитерористичної операції загинуло 7 жителів району, смерть п’ятьох з них пов'язана з виконанням військового обов'язку, в тому числі один житель загинув внаслідок пожежі в Херсонській області (батальйон «Збруч»). Членам сімей надано 15 статусів «Член сім'ї загиблого»(АТО).
         Шести жителям району, які брали участь в будівництві захисних споруд надано статус «Учасник війни».
У районі діє Рада учасників антитерористичної операції при районній державній адміністрації, яка надає допомогу в реалізацієї прав учасників  антитерористичної операції та їх сімей.
З метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей рішенням 41 сесії Зборівської районної ради  від  11 червня 2015р. № 553 затверджено Районну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції  на 2015-2019 роки.
Відповідно до Програми проводиться виплата щомісячної допомоги в сумі 200 гривень  членам сімей  загиблих під час проведення антитерористичної операції.
Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 11 учасникам АТО на суму 10,5 тис. грн.., з них 10 особам по 1000 грн., 1 особі-500 грн. та виплачено допомогу в розмірі 10000 грн. сім'ї загиблого учасника АТО.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває 187 осіб, які брали участь в АТО  і яким надано статус „Учасник бойових дій”, 6 осіб, які мають статус «Член сім'ї загиблого» та 6 осіб, яким надано статус «Учасник війни». Всім особам, що перебувають на обліку надаються пільги відповідно до діючого законодавства.
П'ять учасників антитерористичної операції 2017 році пройшли санаторно-курортне лікування в санаторіях, а саме: один в санаторії «Карпати». два в санаторії «Верховина», один в санаторії  «Медобори» та один в санаторії для дітей з батьками «Скадовськ».
           Станом на 01 січня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам комунальної власності відсутня. Середня заробітна плата згідно статистичних даних в районі року становить 5481,8 гривень, темп приросту середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду попереднього року становить 90,4 %.
          За період 2017 року в районі створено 506 робочих місць, що на 241 робоче місце більше ніж у 2016 році, з них: працівників у юридичних осіб – 79, працівників у фізичних осіб-підприємців -254, фізичних осіб підприємців – 160, фізичних осіб з числа створених шляхом одноразової виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 3 та 11 для само зайнятих осіб-платників податку з доходів фізичних осіб.
Проведено реєстрацію 66 колективних договорів під час повідомної реєстрації проводиться якісна та своєчасна перевірка та реєстрація колективних договорів на відповідність чинному законодавства. Складено 2 акти перевірки стану проведення атестації робочих місць за умовами праці;
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення  проведено 21 засідань, обстежено діяльність 190 субєктів господарської діяльност, в яких перебувають у трудових відносинах 235 найманих праціників.як результат роботи укладено 220 трудових договорів (з повідомленням Державної фіскальної служби).
         Проводиться засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якому заслуховуються керівники підприємств, установ, організацій району в яких спостерігається низький рівень заробітної плати. В 2017 році проведено 7 засідань, заслухано 11 керівників.
           Робота із зверненнями громадян в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року № 109/2008.
          За звітний період з письмовими зверненнями до управління звернулося 42 громадян (за 2016 рік – 62 звернення), зокрема:
через районну державну адміністрацію – 28 (за  2016 рік – 54);
безпосередньо до управління 11 звернень (за 2016 рік 5);
3 звернення  надійшло через департамент соціального захисту населення ( за 2016 рік 3 ). Повторних звернень- 1.
24 звернення (57,1 відсоток від усіх звернень) стосувалося питання призначення і виплати державних соціальних допомог,субсидій;
          1 звернення (2,4 відсотка від усіх звернень) щодо правильності призначення пенсії;
        3 звернення (7,1 відсотків від усіх звернень) стосувалось забезпечення санаторно-курортним лікуванням інваліда загального захворювання;
        8 звернень (19 відсотків) надання одноразової матеріальної допомоги;
        1 звернення (2,4 відсотків) щодо виплати заробітної плати;
        1 звернення (2,4 відсотків) щодо надання пільг;
        1 звернення (2.4 відсотків) щодо забезпечення засобами реабілітації;
        3 звернення (7,1 відсотків) з інших питань.
Порушень термінів розгляду звернень не було. Звернення були розглянуті в такий термін:
30 - звернень до 5 дні;
9 - звернень до 10 днів;
       2 – звернення до 15 днів;
1 - звернень до 30 днів;
Звернень що залишаються на розгляді немає..
        На особистому прийомі побувало 323 відвідувачі, що на 39 менше, порівняно з 2016 роком. 51 громадян звернулося на «гарячі»  телефонні лінії. Згідно графіка прийому, керівниками і головними спеціалістами сектору прийому заяв та документів відділу адресної соціальної допомоги  управління проводяться виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання, за  рік здійснено виїзд у 22 сільських рад району, де прийнято 65 громадян.
    Працівниками управління прийом громадян здійснюється щоденно, без обідньої перерви.
        Надійшло 10322 звернення (заяв), з них 8480 за наданням різного виду допомог, субсидій, компенсацій.
       На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації Указу Президента України від 05.05.2011року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», в управлінні затверджено Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління. Впродовж року надійшло 7 запитів на публічну інформацію. З них 4 від громадської організації та 3 від фізичних осіб.
       Працівниками управління через ЗМІ постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань соціального захисту населення та звернень громадян. Так, у районній газеті “Зборівська дзвіниця” надруковано 16 статей консультативного характеру, проведено виступ по радіомовленню,  2 зустрічі з громадськістю.
        Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально узагальнюється та аналізується. Затверджено заходи щодо вдосконалення рооти із зверненнями громадян.скачать dle 11.3
Пошук

Вгору